Mondkapjes

We hebben besloten ook het dragen van een mondkapje verplicht te stellen tijdens alle verplaatsingen in het gebouw.

KCEM kantoor weer open, lessen en projecten uitgesteld tot 31 augustus / KCEM office open again, classes and projects postponed until August 31st.

Het KCEM heeft ANBI-status: Wat kan dat voor u betekenen ?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Corona in begrijpelijke taal

Voor de mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom informatie over het coronavirus vaak moeilijk te begrijpen.

Tijdelijke sluiting KCEM ivm Corona-virus / Temporarily closure KCEM due to Corona-virus

Tijdelijke sluiting KCEM ivm Covid19 pandemie tot 1 juni.