Het KCEM heeft ANBI-status: Wat kan dat voor u betekenen ?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

How to translate a KCEM page

Corona in begrijpelijke taal

Voor de mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom informatie over het coronavirus vaak moeilijk te begrijpen.

KCEM theaterproject i.s.m. het Theater aan het Vrijthof.

Het Kenniscentrum Empowerment, kiest er voor om cursisten af te leveren die, wat hun (Nederlandse) taalvaardigheid betreft, met beide benen in de maatschappij staan en die met verschillende perspectieven naar de wereld kunnen kijken.

Taalonderwijs, kunstzinnige-culturele vorming, sociaal-communicatieve vaardigheden, het KCEM ziet theater als verbindende factor tussen deze verschillende disciplines.
Theater heeft een positieve invloed op taalvaardigheid, sociale vaardigheden als empathie, perspectiefwisseling en regulering van emoties. Maar ook moreel redeneren over bijvoorbeeld ethische kwesties is een vaardigheid die tijdens een theaterproject uitstekend geoefend kan worden. Het blijkt ook dat mensen door bijvoorbeeld toneel, leren flexibel te reageren op allerlei situaties.
Er wordt in het theaterproject tevens op een creatieve manier gewerkt aan taalontwikkeling van de deelnemers.

In de periode tussen 20 januari en 16 april, bezoeken de cursisten van de taalcursussen, twee theatervoorstellingen. Tijdens de lessen wordt de cursist op verschillende manieren voorbereid op de voorstellingen.

Op 4 maart: “Uniform” is een dansperformance, waarin gekeken wordt naar op welke manier mensen tegenwoordig hun gevoelens voor saamhorigheid uiten: door hun eigen identiteit weg te stoppen en helemaal op te gaan in de groep, de massa.

De choreografe Mrs.Nastaran Razawi Khorasani, komt oorspronkelijk uit Iran.

Op 16 april:  “Hoe ik talent voor het leven kreeg”.
Naar het boek van Mr.Rodaan al Galidi (Irak).

Een voorstelling over het leven in een AZC en in Nederland. Waarin de hoofdpersoon, Semmier Kariem, eindeloos, negen jaar lang op een verblijfsvergunning wacht. Dat maakt verdrietig. Maar de voorstelling is niet alleen triest; het verhaal wordt rauw, maar vol levenskracht, kleurrijk en humoristisch door de spelers en musici op de planken gezet.
Het publiek wordt meegenomen in de soms bizarre levens van de mensen die in het AZC wonen en werken. Ze proberen vaak het goede voor zichzelf en anderen te doen, maar raken soms hopeloos verstrikt in het systeem. Ze wachten eindeloos, krijgen te maken met verhulde xenofobie, angst en vertwijfeling.

“Nederlanders zijn goed in het temmen van mensen. “Ze halen je ballen weg zonder dat het pijn doet.”(Rodaan al Galidi: uit een interview in TROUW, 2016)

Op de foto’s een impressie van het bezoek aan de dansvoorstelling “Uniform”.
Voor de voorstelling van 16 april zijn misschien nog kaartjes verkrijgbaar. Wees er snel bij. Informeer bij je taal-docent.

Social Sofa officieel geopend!

Social Sofa is klaar!

2020

We zijn er klaar voor!

We zijn er helemaal klaar voor! Donderdag 19 december, de laatste dag dat het kenniscentrum open is dit jaar, vieren we vast Kerst met alle medewerkers en cursisten.

“Laat jezelf horen”!

9 December: Certificaat uitreiking.