Het bestuur van het Kenniscentrum Empowerment heeft besloten om de tijdelijke sluiting in verband met het Corona-virus vanwege de strengere maatregelen te verlengen, in ieder geval tot 1 JUNI.

The board of KCEM has decided to extend the temporary closure, due to the increased safety measures related to the Corona-virus , at least until the 1st of JUNE.